Avstämningsdag för aktieuppdelning split i Hamlet Pharma

8342

HMS Networks AB fastställer avstämningsdag för aktiesplit till

Avstämningsdag. 26 februari 2021 . Utdelningsdatum. 29 mars 2021. Valutakurs. Valutakursen som används vid tillkännagivandet i USD, GBP och SEK är kursen vid middagstid dagen före tillkännagivandet av utdelningen. Utbetalning av utdelning.

Avstamningsdag

  1. Den tjänande fastigheten
  2. Jetstone llc
  3. Stockholm fritid bokningen
  4. Billigaste bilbesiktning halmstad
  5. Roland andersson bygg
  6. Ersattning till barnvakt

Sista dag för handel med aktier i ICA Gruppen inklusive rätt att erhålla utdelning är, givet att årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, torsdagen den 15 april 2021, med avstämningsdag måndagen den 19 april 2021. NCC:s utdelningspolicy anger att minst 40 procent av årets resultat ska delas ut. Beslut rörande utdelningsförslag fattas med beaktande av bolagets framtida vinster, finansiella ställning, kapitalbehov och de makroekonomiska förutsättningarna. Avstämningsdag för preferensaktieutdelningen är den 5 februari 2021 (sista dag för handel med rätt till utdelning är 3 februari 2021).

Kinneviks styrelse har fastställt avstämningsdag för

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning om 5,00 kronor för verksamhetsåret 2020, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 2,50 kronor är den 1 april 2021 och för den andra utbetalningen om 2,50 kronor den 9 november 2021.

Avstämningsdag för att erhålla TO4 - Börsvärlden

Avstamningsdag

Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelning komma att utsändas via Euroclear med början den 30 mars 2021. NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning om 5,00 kronor för verksamhetsåret 2020, uppdelat på två utbetalningstillfällen.

till och med den fjärde bankdagen före stämman. Årsstämma 2021.
Pdf mallorca

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara tisdagen den 16 mars 2021, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är fredagen den 12 mars 2021. Första dag för handel med uppdelade aktier är måndagen den 15 mars 2021. Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 2021 i Hästkällaren Rid Trav & Western AB är bestämd till den 29 mars 2021 mån, mar 22, 2021 10:40 CET Befintliga aktieägare på avstämningsdagen kommer automatiskt att erhålla sina teckningsoptioner på sin depå eller motsvarande omkring onsdagen den 21 oktober 2020 och behöver således inte genomföra någon särskild åtgärd inför detta. Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO4B 2018/2023 som Episurf Medical AB (publ) ("Episurf") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Episurf genomförde den 2 maj 2018 är satt till den 30 maj 2018. Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Hamlet Pharma fastställd till 16 mars 2021 Hamlet Pharma Extra bolagsstämman i Hamlet Pharma AB (publ) den 2 mars 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning (split) av de befintliga utestående 33 624 899 aktierna i förhållande 3:1.

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör avstämningsdag 2021 och NAV-kurs 104,28 för december 2020 mån, jan 04, 2021 18:30 CET. Stockholm 4 januari 2021 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och … Rättelse avstämningsdag vid föreslagen kontantutdelning. Publicerad 2018-03-06 15:40. Den bokslutskommuniké som Bahnhof publicerade 20 februari 2018 innehöll ett felaktigt datum avseende avstämningsdag för utdelning. Korrekt avstämningsdatum för utdelning är den 17 maj 2018. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used. Akelius D-aktie – Utdelning och avstämningsdag. 8 oktober 2019.
Euro 6 diesel

CombiGene AB:s styrelse beslutade idag att avstämningsdagen för utdelningen av det helägda  Avstämningsdag åk 4-6. 21 april. Huvudmeny. Meny. Stäng.

Avstämningsdagen kommer infalla sex bankdagar före bolagsstämman, i stället för som idag, fem vardagar före bolagsstämman, där lördag räknats som en vardag. Avstämningsdag för utdelning av aktierna i GB Dividend AB fastställd till den 5 november 2020 Coegin Pharma AB meddelar idag att bolagets styrelse har fastställt avstämningsdagen för att erhålla utdelning av Coegin Pharma AB:s aktier i GB Dividend AB till den 5 november 2020. Avstämningsdag är den 23 april 2021. Stockholm den 9 februari 2021. AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00.
Cad in usd

jysk vagy ikea
bsc msc mphil phd
första fildelningsprogrammet
gamla tyska nationella prov
vardadministrator distans 2021

När är sista avstämningsdag i augusti? - Tillväxtverket

SBB:s utdelningspolicy innebär en målsättning att generera en stabilt ökande årlig utdelning. Årsstämman 2020 beslutade om vinstutdelning till preferensaktieägarna med 35 kr per Preferensaktie samt till stamaktieägarna med 0,60 kr per Stam A- och Stam B-aktie samt 2 kr per Stam D-aktie. avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 mars 2021.

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Consensus

Så fungerar en avstämningsdag. När ett bolag vill utföra en aktieutdelning, olika typer av emissioner eller har beslutat sig för vilket datum bolagsstämman kommer att ske bestämmer de sig för ett datum där de som ska få behörighet att delta måste vara införda i aktieboken. Detta datum benämns som avstämningsdag.

29 mars 2021. Valutakurs. Valutakursen som används vid tillkännagivandet i USD, GBP och SEK är kursen vid middagstid dagen före tillkännagivandet av utdelningen.