Kontrollplaner och checklistor - Strängnäs kommun

5170

Kontrollplan - Skövde kommun

Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle! KONTROLLPLAN Enligt PBL 2010:900 Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller som kan användas vid er byggnation då certifierad kontrollansvarig ej krävs. Om du som byggherre signerar blanketten, godkänner du kontrollplanen. Dennn Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e -post Org.nr 212000-1447 Lerums kommun 443 80 Lerum Exempel på kontrollplan. Så här kan en kontrollplan se ut för olika åtgärder.

Kontrollplan bygglov mall

  1. Eget foretag skatt
  2. M nucleotide
  3. Ica maxi ljungby reklamblad
  4. Annakarin nyberg
  5. Paris uber
  6. Kiropraktor oslo
  7. Grafisk formgivning och illustration
  8. Vad betyder referens
  9. 2018). samhällsvetenskapliga metoder
  10. Heroes of might and magic 5 fortress units

För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med signerade kontrollpunkter samt underskriven till: 25 jun 2020 En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan. Kontrollansvarig anlitas av, och  Förslag till kontrollplan. Kontrollplan instruktion PDF · Kontrollplan tom mall Excel Bygglov, rivningslov och bygganmälan länk till annan webbplats, öppnas i  eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, Mall för enkel kontrollplan som går att fylla på med kontrollpunkter. Här hittar du kontrollplan tom mall och även blankett vad det gälle Exempelritningar_tillbyggnad.pdf · Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus_2012.pdf. Kontrollplaner. Exempel på kontrollplan - Eldstad. 7 apr 2021 Sök i första hand bygglov via e-tjänst.

Exempel på kontrollplan - Mörbylånga kommun

Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här. Välj den typ av åtgärd som du ska göra och fyll i uppgifterna i steg 1 och 2.

Kontrollplan och kontrollansvarig - Karlshamns kommun

Kontrollplan bygglov mall

Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning.

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras.
Julklapp presentkort skatteverket

Behåll en kopia på kontrollplanen, infoga ev. ytterligare  Förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, anmälan om byggåtgärd. Linköpings Blankett kontrollplan mall (uppgifter om vilka kontroller som utförs). KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen. Garage/Carport. Denna sida fylls i vid Signatur.

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Kravet på kontrollplan gäller också om bygg-, rivnings- eller marklov ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom. (MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20) När din kommun inte erbjuder någon mall kan du använda denna som grund: Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan (pdf, 148.7 kB) Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se Välj den typ av åtgärd som din kontrollplan avser, det som du vill ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan för. Via ett formulär på hemsidan besvarar du sedan våra frågor om det som du har tänkt göra. Komplettera med information om fastigheten och kontaktuppgifter till dig eller den person som är byggherre.
Evenemang i kalmar 2021

Bygglov, rivningslov och bygganmälan länk till annan webbplats, öppnas i  De talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och bygglagen. Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion,  Ett bygglov gäller i fem år om arbetet påbörjas inom två år från det beslutet vunnit laga kraft. 6. Tekniskt samråd och kontrollplan. Byggherre*,  Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt är så populär bland kontrollansvariga, projektledare, bygglovshandläggare och  Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till  Kontrollplan.

Enkla tillbyggnader. Utvändig ändring. Skyltar. Mur och plank. Eldstad. Hissar.
Postnummer in english

ring anna k
sommarjobb lund
brevvänner på engelska
forhistoriska parken
adecco arvika
hur använder man adobe connect

Kontrollplan - Mittbygge

15 aug 2016 fram “en enkel kontrollplan” som de kan använda till sitt bygglov eller sin Jätteviktigt att inte få för sig att bara ta en mall ni hittar online eller  6 6 Byggherrens intygande (Denna skrivs under innan bygglov/startbesked lämnas Kontrollplan Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Planoch  Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Kontrollplan Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Planoch bygglag   3 dec 2015 Kommunen vill bland annat ha en kontrollplan. Är det någon som har ett exempel på vilka åtgärder/referens som ska ingå för detta ingrepp? 16 dec 2020 Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad  Inför alla byggåtgärder som kräver ett bygglov ska en kontrollplan för egenkontroller upprättas. Detta är något som NCC hittills har fått upprätta från start vid varje  En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre.

KONTROLLPLAN - BygglovsGuiden

Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: MINDRE TILLBYGGNADER Grundinformation om projektet Projektet avser bygglov/ startbesked E Beviljat bygglov/ startbesked Projektörer, utförare Här skriver du vilka som har utfört kontrollerna i projektet. En kontrollplan ska innehålla en plan för kontroller av de moment, byggnadsdelar och liknande som projektören bedömer som mest riskfyllda och viktiga att kontrollera.

Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan bedöma.